Webbpaket & servrar

Den vanligaste lösningen för normalanvändaren benämns oftas bara ”webbhotell” vilket i praktiken  innebär shared webhosting , d.v.s. du delar server och dess applikationer med andra normalanvändare. Det här valet lämpar sig således ofta för dig som jobbar antingen på hobbynivå eller med en mindre affärsverksamhet som inte kräver alltför tungladdade scripts och funktioner.

Du hittar även VPS:er och dedikerade servrar för dig som behöver mer att köra med och vill kunna bestämma mer över din server.

Shared hosting (”vanligt” webbhotell)

Shared hosting kan ses som ett baspaket för webhosting och är oftast vad folk menar när de söker efter webbhotell. Det innebär att du delar server och funktionalitet med andra användare på en gemensam server till ett lägre pris än om du skulle välja en VPS eller en dedikerad server.

Shared hosting
Shared hosting

VPS

En virtuell privat server är i huvudsak en enda virtuell maskin som säljs som en virtuell tjänst av ett Internet-serverföretag. Den virtuella privata servern har liknande funktionalitet som en dedikerad server men när du använder VPS använder du bara en del av en fysisk server och kan välja kapacitet och resurser baserat på dina behov. Kostnaden blir därmed mindre än för en dedikerad server.

VPS:er
VPS

Dedikerad server

En dedikerad server eller dedikerad webbhotellstjänst innebär att klienten hyr en verklig server som inte delas av någon annan. Det ger fullständig frihet över serverkonfigurationen och är flexibel när det gäller uppgraderingar eller anpassningar. De stora fördelarna inkluderar säkerhet, flexibilitet och kontroll över de fysiska komponenterna på servern. Dedikerad server har hög tillförlitlighet jämfört med delade servrar samt snabbare tillgänglighet för applikationer och webbtjänster. Med en dedikerad server får du en separat fysisk miljö där din serverprogramvara är installerad med all nödvändig programvarustack (Apache, PHP, MySQL etc.)

Dedikerad server
Dedikerade servrar